REGULAMIN CENTRUM

§1

1. Pokój w Centrum wynajmowany jest na doby i na określone pobyty pakietowe i turnusowe. 
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji przynajmniej na 3 dni przed zakończeniem swojego pobytu.
3. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§2

1. Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych CRiMN “Złoty Zdrój” z siedzibą w Solcu Zdroju 28-131 przy ul. Krakowskiej 7a.
2. Gość Centrum zobowiązany jest do wypełnienia Karty Meldunkowej Gościa, a także do okazania przed zameldowaniem pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3. Gość wypełniając Kartę Meldunkową oświadcza, że zaakceptował regulamin Centrum.
4. Gość może dobrowolnie podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z nim podczas pobytu, lub przesłania faktury.
4. Gość w celu otrzymania informacji marketingowej/handlowej proszony jest o wyrażenie zgody w odpowiednich miejscach na Karcie Rejestracyjnej Gościa i podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszemu ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016 r., a także może bez żadnych opłat wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: recepcja@zloty-zdroj.pl lub złożonej w Recepcji Centrum.
7. Gość może również podać dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT.

§3

1. Gość Centrum nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
2. Osoby niezameldowane w Centrum mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3.Centrum może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Centrum lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Centrum lub innych osób przebywających w Centrum albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Centrum.
4. Zabrania się prowadzenia na terenie Centrum prywatnej działalności zarobkowej i jakiegokolwiek świadczenia usług prywatnych.

§4

1. Centrum świadczy usługi noclegowe, całodziennego wyżywienia i rehabilitacyjne w najlepszy możliwy sposób. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwia Centrum niezwłoczną reakcję.
2. Centrum ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
– sprzątanie pokoju w wyznaczone dni i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Centrum dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§5

Na życzenie Gościa Centrum świadczy nieodpłatnie usługi:

1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
2. Przechowywanie bagażu; Centrum może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
3. Istnieje możliwość przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Centrum w skrytce sejfowej w Recepcji.

§6

1. Centrum ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§8

1. W Centrum obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Centrum nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Centrum może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
3. W Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia. Goście niestosujący się do przepisu zostaną obciążeni kosztem wynikłym z czyszczenia i odświeżenia pokoju.

§9

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi. Za zagubienie klucza pobiera sie opłatę w wysokości 20zł/sztuka.
2. Gość Centrum ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Centrum powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

§10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres przez Gościa wskazany za odpłatą zgodnie z cennikiem usług pocztowych. W przypadku nie otrzymania dyspozycji Centrum przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

§11

1. Istnieje możliwość przyjazdu do Centrum z psem po uiszczeniu należnej opłaty.
2. Centrum przyjmuje psy nie większe niż 30 cm w kłębie. Liczba pokoi udostępnionych dla Gości przyjeżdżających z psem jest ograniczona. Chęć przyjazdu z psem należy zgłosić na etapie rezerwacji.
3. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Centrum i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa.
4. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez psa.
5. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Centrum, jak również by nie zakłócał wypoczynku innych Gości.
6. Zakazuje się wprowadzania psa do części wspólnej Centrum, tj. Restauracja, Część Rehabilitacyjna.
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu, który służy spokojnemu i bezpiecznemu pobytowi naszych Gości i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym Centrum.